About Us

About Us

Krumaiiam.com เพราะเราคือครูรุ่นใหม่ เราจะแบ่งปัน สื่อการจัดการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา รวมไปถึงสาระความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง เราพร้อมเสมอที่จะอยู่เคียงข้างคุณ เพราะ เราคือครูรุ่นใหม่

You may have missed