รายละเอียด หลักสูตรแและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2564

0

รายละเอียด หลักสูตรแและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2564

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ครูใหม่ไอแอมดอทคอม มีคู่มือแนะนำการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2564 มาฝากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือแนะนำการสมัครสอบ การตรวจสอบสถานะการสมัครสอบการพิมพ์ใบสมัคร การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา การตรวจสอบคุณวุฒิที่รองรับเป็นข้าราชการครู รวมถึงวิธีการต่างๆในการค้นหาแบบฟอร์มชำระเงินขอคืนเงินกรณีชำระซ้ำ ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน แล้วก็ดูผลคะแนนสอบรวมถึงประกาศต่างๆที่ทางกรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประกาศ 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564)

บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก

ประกาศเลื่อนการสอบเเข่งขันฯ
ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพศ 2564 และประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่องเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพศ 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.) โดยกำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 และจะประกาศกำหนดเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นั้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศข้อกำหนดออกมาตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เรื่อง การเดินทางข้ามจังหวัดให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงระยะเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกรณีที่จำเป็นต้องเดินทางทางเขตพื้นที่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทวีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จึงไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อโรคได้เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่สูงมากเชื้อโรคได้กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เชื้อโรคได้กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์และสามารถแพร่กระจายได้ง่ายจึงมีการกำหนดมาตรการที่มุ่งลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลลดการรวมกลุ่มของบุคคลเพื่อลดการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างการพร้อมกับควบคุมการระบาดให้ได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าสอบรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องดำเนินการภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาจึงมีมติเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งภาคขและเลื่อนการประกาศกำหนดเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะคลี่คลายโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะประกาศวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบทางเว็บไซต์ https://www.dlaapplicant2564.com/ ต่อไป 

รายละเอียดต่างๆ สามารถ คลิ๊ก https://www.dlaapplicant2564.com/
ข้อมูล: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลด้านการรับสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานระบบ  โทร 02-697-0988 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น.)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง  LINE@ สอบท้องถิ่น2564 : @dla2564

นอกจากนี้ท่านยังสามารถ อัพเดต ติดตามข้อมูลข่าวสาร แผนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงสาระดีดี ได้ที่
www.krumaiiam.com
Facebook เพจ : krumaiiam เพราะเราคือครูรุ่นใหม่
วิถีครูเวร
กลุ่ม: แบ่งปันสื่อการสอน by krumai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed