คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9/2564

0

คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9/2564

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เพื่อให้มีแนวทางในการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว สำนักงาน กคศ. จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยประกอบด้วย 4 ตอนคือ

ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยจำแนกออกเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านรูปแบบไฟล์วิดิทัศน์และภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

ตอนที่ 2 การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนาคำชี้แจง ตอนที่สองการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานคำชี้แจงการจัดทำข้อตกลง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตอนที่ 3 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงคำชี้แจงการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงแบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง และคำชี้แจงการดำเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9/2564 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

ตอนที่ 4 การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ คำชี้แจงการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ

รวมทั้งแบบคำขอ แบบประเมินและแบบสรุปผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน

วันนี้คุณครูใหม่ไอแอมดอทคอม เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมินฯ นี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการประเมินได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ท่านสามารถ ศึกษาและ ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF ได้

หมายเหตุ หากท่านไม่สามารถดูตัวอย่างไฟล์ผ่านมือถือของท่านได้ เบื้องต้นแนะนำให้ท่านเปิดดูไฟล์ตัวอย่างในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ท่านสามารถกด ดาวน์โหลด จากลิงค์ด้านบนนี้ เพื่อดูตัวอย่างและจัดเก็บไฟล์ เพื่อศึกษาต่อไป

ข้อมูล: สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถ อัพเดต ติดตามข้อมูลข่าวสาร แผนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงสาระดีดี ได้ที่
www.krumaiiam.com
Facebook เพจ : krumaiiam เพราะเราคือครูรุ่นใหม่
วิถีครูเวร
กลุ่ม: แบ่งปันสื่อการสอน by krumai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed