รวมแบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0

รวมแบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จาก ทรูปลูกปัญญา

brown wooden blocks with numbers
Photo by Sven Brandsma on Unsplash

· ภาษาและวัฒนธรรม     การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 ภาษาและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 3 ภาษาและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

alphabet learning toy on gray apparel
Photo by Ryan Wallace on Unsplash

·ภาษาเพื่อการสื่อสาร      การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปลี่ยนข้อมูล  ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  นำเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม 

ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 บทสนทนาในชีวิตประจำวัน

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 บทสนทนาในชีวิตประจำวัน

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 3 ประโยค สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

· ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และ
เปิดโลกทัศน์ของตน

ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 1 ภาษากับความสัมพันธ์กลุ่มสาระอื่น และชุมชนโลก

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 ภาษากับความสัมพันธ์กลุ่มสาระอื่น และชุมชนโลก

ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่

ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 3 ภาษากับความสัมพันธ์กลุ่มสาระอื่น และชุมชนโลก

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ข้อมูลจาก

ทรูปลูกปัญญา

https://www.trueplookpanya.com/

เว็บไซต์อันดับหนึ่งในหมวดการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed