โหลดฟรี แผนการสอน/คู่มือครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

0

สามารถดาวน์โหลด File PDF ตามลิ้งค์
ก่อนดาวน์โหลด ต้องเข้า log in
ใน https://www.scimath.org/ 

ป.1 เล่ม 1
https://www.scimath.org/ebook-mathematics/download/…/8304/83
ป.1 เล่ม 2
https://www.scimath.org/ebook-mathematics/download/…/9077/83

ป.2 เล่ม 1
https://www.scimath.org/ebook-mathemati…/download/…/10336/83
ป.2 เล่ม 2
https://www.scimath.org/ebook-mathemati…/download/…/10544/83

ป.4 เล่ม 1
https://www.scimath.org/ebook-mathematics/download/…/8305/83
ป.4 เล่ม 2
https://www.scimath.org/ebook-mathematics/download/…/9078/83

ป.5 เล่ม 1
https://www.scimath.org/ebook-mathemati…/download/…/10335/83
ป.5 เล่ม 2
https://www.scimath.org/ebook-mathemati…/download/…/10543/83

pinterest

ม.1 เล่ม 1
https://www.scimath.org/ebook-mathematics/weblink/79/8302/1
ม.1 เล่ม 2
https://www.scimath.org/ebook-mathematics/weblink/79/8303/1

ม.2 เล่ม 1
https://www.scimath.org/ebook-mathematics/weblink/79/10334/1
ม.2 เล่ม 2
https://www.scimath.org/…/fi…/assets/common/downloads/d.pdf…

ม.4 พื้นฐาน
https://www.scimath.org/ebook-mathematics/download/…/8299/83
ม.4 เล่ม 1 เพิ่มเติม
https://www.scimath.org/ebook-mathematics/download/…/8300/83
ม.4 เล่ม 2 เพิ่มเติม
https://www.scimath.org/ebook-mathematics/download/…/9119/83

ม.5 พื้นฐาน
https://www.scimath.org/ebook-mathematics/weblink/79/10326/1
ม.5 เล่ม 1 เพิ่มเติม
https://www.scimath.org/ebook-mathematics/weblink/79/10327/1
ม.5 เล่ม 2 เพิ่มเติม
https://www.scimath.org/ebook-mathematics/weblink/79/10898/1

ป.3 ป.6 ม.3 ม.6ที่เหลือ เร็วๆนี้
ข้อมูลจาก : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถ อัพเดต ติดตามข้อมูลข่าวสาร แผนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงสาระดีดี ได้ที่ www.krumaiiam.com
Facebook Fanpage : krumaiiam เพราะเราคือครูรุ่นใหม่
Facebook Fanpage : วิถีครูเวร
Facebook Group: แบ่งปันสื่อการสอน by krumai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed