บทเรียนออนไลน์ (รับเกียรติบัตร) โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ โดย KKU ELDERLY SCHOOL มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทเรียนออนไลน์ (รับเกียรติบัตร) โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ โดย KKU ELDERLY SCHOOL มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียนวันนี้  เข้าเรียนฟรีทุกรายวิชา ทุกหลักสูตร  และรับใบประกาศนียบัตรเมือเรียนจบรายวิชา หรือผ่านการทดสอบทักษะตามวัตถุประสงค์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยด้วยนวัตกรรมการเกษตร

เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนโครงสร้างด้านประชากร การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นประเด็นเร่งด่วนและมีความสำคัญ วิชานี้จะช่วยให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการสูงอายุ กลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุไทย การเตรียมพร้อมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพการออม เพื่อให้การย่างก้าวสู่สูงวัยหรือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เนื้อหาในการเรียนรู้

บทที่ 1 การรู้จักดินและน้ำเพื่อผลผลิตทางการเกษตร

บทที่ 2 การจัดระบบน้ำในการเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรยุค 4.0

บทที่ 3 การวางแผนผลิตพืชผักให้ได้ตามความต้องการ

บทที่ 4 การผลิตสารไล่แมลง

บทที่ 5 การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

บทที่ 6 การผลิตผักปลอดสารพิษแปลงยกสูง

บทที่ 7 การใช้ ดิน น้ำ คน ให้มีประสิทธิภาพ

บทที่ 8 มินิฟาร์ม

บทที่ 9 การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง

ตัวอย่างเกียรติบัตรที่จะได้รับหลังจากเรียนเรียนจบคอร์ส


ลงทะเบียนเรียนฟรี

สมัครเข้าเรียน – ที่นี่

ลงทะเบียน เรียนคอร์ส การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยด้วยนวัตกรรมการเกษตร ได้ที่นี่

ข้อมูลจาก KKU Elderly School, Research and Graduate Studies. Khon Kaen University

นอกจากนี้ท่านยังสามารถ อัพเดต ติดตามข้อมูลข่าวสาร แผนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงสาระดีดี ได้ที่ www.krumaiiam.com
Facebook Fanpage : krumaiiam เพราะเราคือครูรุ่นใหม่
Facebook Fanpage : วิถีครูเวร
Facebook Group: แบ่งปันสื่อการสอน by krumai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น