บทเรียนออนไลน์ (เกียรติบัตร) จาก OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ

บทเรียนออนไลน์ (เกียรติบัตร) จาก OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ

เป้าหมายการเรียนรู้
  1. เพื่อให้สามารถอธิบายลักษณะของหนังสือติดต่อราชการและความแตกต่างของหนังสือภายนอก หนังสือภายในและหนังสือประทับตราได้
  2. เพื่อให้สามารถอธิบายการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกต้อง ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา
  3. เพื่อให้สามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการได้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี
วิทยากร
  1. อาจารย์ประวีณ ณ นคร
  2. อาจารย์ฐิติมา ศิริวิโรจน์
ประเด็นการเรียนรู้
  1. ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
  2. วิธีการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ดี
  3. ฝึกปฏิบัติ การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย
  1. บุคลากรภาครัฐ
  2. บุคคลทั่วไป
หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

เปิดให้ลงทะเบียน

25/11/2564 ถึง 31/12/2565

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

25/11/2564 ถึง 31/3/2566

จำนวนผู้เรียนสูงสุด

10,000 คน

สมัครสมาชิก และ Login เข้าสู่ระบบ OCSC Learning Space ของสำนักงาน ก.พ.

สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ [คลิกที่นี่]
สำหรับรายวิชาทั่วไป [คลิกที่นี่]

ขั้นตอนการพิมพ์ประกาศนียบัตร ก.พ.

เข้าสู่ระบบที่ Learning Space คลิกที่โปรไฟล์ แล้วเลือกพิมพ์ประกาศนียบัตร ก.พ. จะมีเฉพาะประกาศนียบัตรหลักสูตร/รายวิชาของสำนักงาน ก.พ. เท่านั้น ไม่มีประกาศนียบัตรของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้เรียนบน Learning Space จะได้ประกาศนียบัตรทันทีที่เรียนจบ ในกรณีที่ระบบขัดข้องไม่สามารถออกประกาศนียบัตรได้ทันที ระบบจะออกประกาศนียบัตรให้ผู้เรียนอีกครั้งเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน

หากท่านจำอีเมลไม่ได้ ต้องติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ (กจ) ของกรมที่ท่านสังกัด และให้ กจ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ (คลิกที่รูปเพื่อดูแบบเต็มหน้าจอ)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เข้าสู่บทเรียนเพื่อรับเกียรติบัตร
หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

นอกจากนี้ท่านยังสามารถ อัพเดต ติดตามข้อมูลข่าวสาร แผนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงสาระดีดี ได้ที่ www.krumaiiam.com
Facebook Fanpage : krumaiiam เพราะเราคือครูรุ่นใหม่
Facebook Fanpage : วิถีครูเวร
Facebook Group: แบ่งปันสื่อการสอน by krumai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น