บทเรียนออนไลน์ (เกียรติบัตร) จาก OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ หลักสูตร การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน

บทเรียนออนไลน์ (เกียรติบัตร) จาก OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ หลักสูตร การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน

การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน

เป้าหมายการเรียนรู้
 1. ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคลได้อย่างถูกต้อง
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนา Growth Mindset ของตัวเองได้อย่างถูกต้อง
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับบทบาทต่าง ๆ และรักษาไว้อย่างยั่งยืน
วิทยากร
 1. นายปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ประเด็นการเรียนรู้
 1. การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล
 2. การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
 3. การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่าง ๆ
 4. การสร้าง Growth Mindset กับบทบาทต่าง ๆ และการรักษาไว้
วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย
 1. บุคลากรภาครัฐ
 2. บุคคลทั่วไป
หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

เปิดให้ลงทะเบียน

25/11/2564 ถึง 31/12/2565

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

25/11/2564 ถึง 31/3/2566

จำนวนผู้เรียนสูงสุด

10,000 คน

สมัครสมาชิก และ Login เข้าสู่ระบบ OCSC Learning Space ของสำนักงาน ก.พ.

สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ [คลิกที่นี่]
สำหรับรายวิชาทั่วไป [คลิกที่นี่]

ขั้นตอนการพิมพ์ประกาศนียบัตร ก.พ.

เข้าสู่ระบบที่ Learning Space คลิกที่โปรไฟล์ แล้วเลือกพิมพ์ประกาศนียบัตร ก.พ. จะมีเฉพาะประกาศนียบัตรหลักสูตร/รายวิชาของสำนักงาน ก.พ. เท่านั้น ไม่มีประกาศนียบัตรของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้เรียนบน Learning Space จะได้ประกาศนียบัตรทันทีที่เรียนจบ ในกรณีที่ระบบขัดข้องไม่สามารถออกประกาศนียบัตรได้ทันที ระบบจะออกประกาศนียบัตรให้ผู้เรียนอีกครั้งเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน

หากท่านจำอีเมลไม่ได้ ต้องติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ (กจ) ของกรมที่ท่านสังกัด และให้ กจ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ (คลิกที่รูปเพื่อดูแบบเต็มหน้าจอ)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เข้าสู่บทเรียนเพื่อรับเกียรติบัตร
หลักสูตร การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน

ข้อมูลจาก: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

นอกจากนี้ท่านยังสามารถ อัพเดต ติดตามข้อมูลข่าวสาร แผนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงสาระดีดี ได้ที่ www.krumaiiam.com
Facebook Fanpage : krumaiiam เพราะเราคือครูรุ่นใหม่
Facebook Fanpage : วิถีครูเวร
Facebook Group: แบ่งปันสื่อการสอน by krumai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น