แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ My Future

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ My Future

สวัสดีค่ะ  ครูใหม่ไอแอมดอทคอม เพราะเราคือครูรุ่นใหม่ มีแผนการจัดการเรียนการสอน ใบงาน ใบความรู้ พร้อมด้วย การออกแบบการเรียนรู้ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ตรงตาม มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ต 1.1  ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4 ต 1.2  ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4   ป.6/5 ต 1.3  ป.6/1   ป.6/2  ป.6/3  ต 2.1  ป.6/1   ป.6/2  ป.6/3  ต 2.2  ป.6/1   ป.6/2  ต 3.1  ป.6/1   ต 4.1  ป.6/1   ต 4.2  ป.6/1  

และยังสอดคล้องกับ คำอธิบายรายวิชา

            ปฏิบัติตามและพูด เขียนโต้ตอบ คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และคำแนะนำง่าย ๆ จากการฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ตามหลักการอ่าน และเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การลำดับคำ ระบุและวาด ภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ตลอดจนความเหมือน/ ความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลองของเจ้าของภาษากับภาษาไทย เขียนแผนผัง แผนภูมิ แสดงข้อมูล จากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาท ตอบคำถาม บอกความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น นำเสนอด้วยการพูดและเขียน ใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ในสถานศึกษา พูดและเขียน แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกของตนเองพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสืบค้น รวบรวมข้อมูล มีความรักในความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้และมีจิตสาธารณะ
ตัวอย่างแผนการสอน/ใบงาน

ดาวน์โหลด คลิก


    ครูใหม่ไอแอมดอทคอม เพราะเราคือครูรุ่นใหม่ ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจและเราจะอยู่เคียงข้างคุณครูเสมอ ติดตาม ทุกการอัพเดต สื่อการสอน แผนการสอน คลังข้อสอบต่างๆ รวมถึง ครูหนุ่มสาวดาวเด่น ได้ที่
WWW.KRUMAIIAM.COM เพราะเราคือครูรุ่นใหม่
สวัสดีค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *